Sermons   David Wilkerson Today, Daily Devotions

W DRODZE NA PORODÓWKĘ

by David Wilkerson | August 27, 2014

    PDF     TXT   Print  Print

„Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną” (1 Tesal. 5:3).

To jest Boże natchnione Słowo i każde słowo jest starannie dobrane. Zniszczenie nadejdzie nagle, jak bóle na kobietę, która ma urodzić dziecko. Ta kobieta, to zgubione, grzeszne i bezbożne społeczeństwo, a sądy przyjdą jak bóle porodowe. Kiedy zbliża się moment porodu, bóle stają się mocniejsze i bardziej częste. Najpierw mogą być co godzinę, potem co pół, potem co kilka minut. Kobieta jedzie do szpitala, a bóle są coraz intensywniejsze. Wreszcie ból ciągły – poród. Duchowo znaczy to, że ostateczne zniszczenie zacznie się od bolesnych ostrzeżeń, które będą coraz mocniejsze i przyspieszane.

Ja wierzę, że Ameryka jest już w drodze do sali porodowej. Kiedy setki amerykańskich marynarzy zostały nagle, bez ostrzeżenia zniszczone w Bejrucie, w Libanie, staliśmy – bezradni! Kilka lat później, kiedy amerykański wahadłowiec Challenger rozpadł się na niebie, świat patrzył ze strachem, jak siedmiu astronautów spadało na ziemię – i znowu byliśmy bezradni.

AIDS zostało ogłoszone przez zaniepokojonych lekarzy plagą Ameryki, a jego rozprzestrzenianie się było zatrważające. Nastąpiła eksplozja narkotyków – następna plaga. Nadużywanie narkotyków rozpowszechnia się jak plaga czarnej ospy w ubiegłych wiekach. Gangi opanowują Nowy Jork, Los Angeles, Chicago – zabijając, rabując i napadając! Paweł ostrzega nas, że to się zintensyfikuje i Bóg teraz przyspiesza tempo kłopotów i smutków.

Duch Święty również trąbi głośniej i to brzmi coraz bardziej złowieszczo. Nigdy nie słyszeliśmy tylu ostrzeżeń. Nigdy nie było więcej strażników wołających z murów. Właściwie było już tyle ostrzeżeń, że wielu z ludu Bożego przestało tego słuchać. Społeczeństwo jest w bólach porodowych – sądy nadchodzą – a ludzie zwracają się do bałwanów i zabawek. Jezus powiedział, że mamy się radować, kiedy zobaczymy, że to nadchodzi, bo to znaczy, że już blisko jest nasze odkupienie.

„A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze” (Łukasz 21:28).
 

“PROSZĘ, POWIEDZ, ŻE TAK NIE JEST”

by David Wilkerson | August 26, 2014

    PDF     TXT   Print  Print

Kościół obudził się pewnego dnia, słysząc o strasznym skandalu. Rumieniliśmy się, słysząc, że kaznodzieja ewangelii wydał miliony dolarów na wyszukane samochody, drogą biżuterię, luksusowe domy i drogie wina! Bezbożni śmiali się i szydzili, a imię Jezusa stało się przedmiotem żartów i satyry. A potem świat dowiedział się, że „kaznodzieja potępiający grzech” został przyłapany na grzechu! Ludzie Boży wołali, „Powiedzcie, że to nie jest prawda!” Widzieliśmy straszny upadek niektórych służb. Wśród tego wszystkiego prawdziwie brzmiały słowa: „Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego” ( 1 Piotra 4:17).

Dlaczego kościół był tak zszokowany? Myśmy ostrzegali, że sąd był już u drzwi i on musi się zacząć od domu Bożego. Bóg pozwoli, by Jego imię było wyszydzane po to, by obudzić kościół i ostrzec ten świat.. „A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą?” (1 Piotra 4:17-18). Sądy Boże w Jego domu są tak nagłe i straszne, że zadźwięczą w obu uszach tym, którzy to usłyszą. Kiedy Bóg sądził dom Hellego, powiedział, „I rzekł Pan do Samuela: Oto Ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy….Ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział” (1 Sam. 3:11 i 13).

Kiedy Bóg sądził Izrael i dom Manasesa za korupcję, powiedział, „Oto Ja sprowadzę na Jeruzalem i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, w obu uszach zadźwięczy” (2 Król. 21:12). Bóg powiedział do Jeremiasza, że taki straszny sąd wkrótce spadnie na dom Izraela, że każdemu kto o tym usłyszy, zadźwięczy w uszach” (Jer. 19:3). W języku hebrajskim słowo zadźwięczy w uszach oznacza, że będą się czerwienić ze wstydu. Nawet bezbożnym zadźwięczy w uszach!

Jeżeli Bóg spowoduje dźwięczenie w uszach narodu przez to, co widzą i słyszą o Bożym sądzie spadającym na kościół, jaki nagły i straszny sąd spadnie na społeczeństwo? Media w tym kraju chętnie robią sobie igrzyska z religii. Spowodowali to, że naród nie ufa głoszeniu kazań o świętości i przedstawiają wszystkich kaznodziejów, jako szarlatanów i oszustów. Ludzie podnoszą toasty z drinków, śmiejąc się, „Za zdrowie wszystkich kaznodziejów głoszących piekło!” To wszystko zmieni się w jednej chwili. Bóg spowoduje, że zadźwięczy w uszach tego świata, bo nadejdzie Nagła śmierć! Ale my możemy patrzeć w górę, bo nadchodzi nasze odkupienie (patrz Łukasz 21:28).
 

 

ŻYCIE WIARĄ

by Gary Wilkerson | August 25, 2014

    PDF     TXT   Print  Print

By mieć ten rodzaj wiary, który podoba się Bogu, często musimy przejść przez frustrujące, zaciskające pięść doświadczenia. Może doszedłeś już do punktu, gdzie wołałeś, „Panie, dałeś mi obietnicę, a teraz zabrałeś wszystko, co mogło by umożliwić wykonanie tej obietnicy!”

Dlaczego Bóg to robi? Dlaczego On usuwa wszystkie naturalne sposoby, przez które Jego obietnica mogła by być spełniona? Często jest to po to, by nasza relacja z Nim była przyjemnością, a nie obowiązkiem. Widzicie, jeżeli Jego obietnice mogły by być spełnione poprzez nasze możliwości, wykonywalibyśmy to 24/7. To nie jest Jego sposób. Zamiast tego On zaprasza nas do stałej społeczności, która wymaga naszego zaufania całym sercem.

W taki sposób ten wielki obłok świadków przed nami znalazł się w Panteonie Bohaterów Wiary. Pismo mówi, że kiedy Bóg obiecał Abrahamowi, że uczyni go ojcem wielu narodów, Abraham „widział swoje ciało jako obumarłe” (Rzym. 4:19). To słowo „widział” jest terminem matematycznym. Abraham był świadom, że nic w jego życiu „nie sumuje się tak”, by zobaczył wypełnienie tej obietnicy. Nic w jego mocy nie mogło tego sprawić. A jednak czytamy, „i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz jego wiara stała się mocniejsza” (4:20).

Tu jest obraz Jezusa inicjującego i doskonalącego wiarę Bożego człowieka. Czym więcej Abraham myślał, „Ja tego nie potrafię, tym bardziej wzrastała jego wiara w Boże możliwości. Przez śmierć jego ciała przyszła moc, która nie była z niego – była to moc Ducha Świętego.

Ja chciałem widzieć mojego marnotrawnego syna powracającego do Pana i aby to się stało, oparłem moją wiarę na mocy Bożej, by On pociągnął go nadzwyczajną miłością. Z radością oznajmiam, że mój syn został chwalebnie pojednany z Bogiem i ze swoją rodziną.

Ja chcę widzieć tysiące zgubionych ludzi z tego miasta, przychodzących do Jezusa. Jednak wiem, że to nie stanie się przez zaplanowane strategie i poukładanie planów. Te rzeczy mogą być pomocne, ale tylko Jezus może zainicjować wszystko dla Jego królestwa. Tylko On może udoskonalić w nas ufną wiarę, potrzebną do tego, by widzieć tłumy dusz doprowadzonych do życia wiecznego.

Tak, jesteśmy powołani, by czynić to, co możemy dla królestwa Chrystusa. Ale jesteśmy również powołani do czegoś więcej.. Czy chcesz widzieć Boże cele wykonane w twojej społeczności, Jego obietnice spełnione w twoim życiu? On prosi tylko, byś mu zaufał, prowadząc życie wiary.

 

OBSESJA NA TEMAT PROSPERITY

by David Wilkerson | August 22, 2014

    PDF     TXT   Print  Print

Dzień Sądu nadchodzi, kiedy społeczeństwo staje się pochłonięte materialnym powodzeniem i zabezpieczeniem.

„ Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada” (1 Tesal. 5:3). Greckie słowo jakiego użył tu Paweł mówiąc o pokoju to słowo”eirene”, co oznacza materialne powodzenie. Nagła zagłada przyjdzie w dniu, kiedy umysły ludzi są skoncentrowane na bogactwach! Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Pogoń za pieniądzem! Chciwość! Gromadzenie! Zbieranie! Jezus nas ostrzega, że będzie to czas, kiedy serca ludzi będą drżały ze strachu, widząc te straszne rzeczy, jakie przychodzą na świat. Ludzie będą tęsknić do czegoś pewnego, czegoś bezpiecznego. Nie jest powiedziane, że to będzie okres pokoju, ale że będą mówić, „Pokój i bezpieczeństwo.” Tylko o tym będą mówić. Ich rozmowy będą się koncentrować na pieniądzach, majątku, inwestycjach, jak znaleźć bezpieczne miejsce dla ich aktywów!

Nigdy w historii świata ludzie nie byli tak kierowani pożądaniem pieniędzy. Prosperity to Amerykański sen! Giełda stała się jednym gigantycznym kasynem. Miliony Amerykanów gra w loterie albo odwiedza kasyna z nadzieją, że staną się bogaci w ciągu jednej nocy. Skąd się bierze taka obsesja, żeby się wzbogacić? Ponieważ wszyscy widzą, że nadchodzi sztorm. Cały świat oczekuje ze strachem tego dnia, kiedy nastąpi finansowe załamanie. Starają się zabezpieczyć przed tym strasznym czasem, mając nadzieję, że przeżyją ten sztorm.

Obsesja prosperity skorumpowała nawet kościół. Jak Paweł by się smucił, gdyby wiedział, że przyjdzie dzień, kiedy kaznodzieja ewangelii zamieni przymierze z Chrystusem na przymierze z pieniądzem. Kiedyś kościół stał przed tym światem jako świadectwo przeciwko chciwości i materializmowi, przeciwko miłości rzeczy, przeciwko miłości samego siebie, gromadzeniu bogactw i pożądliwości. Ale teraz świat widzi kościół jako największego konkurenta o dobre życie. Świat się śmieje i szydzi z chrześcijan, którzy odrzucają cierpienie dla Chrystusa, żeby się pogrążać w bogactwach tego wieku.

„ Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe” (Efezjan 5:15-16).
 

TEN DZIEŃ PRZYJDZIE NAGLE

by David Wilkerson | August 21, 2014

    PDF     TXT   Print  Print

„A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną” (1 Tesal. 5:1-3).

Boże sądy spadają nagle, ale nie bez ostrzeżenia. Bóg obiecał, że nie uczyni nic, włączając w to posyłanie sądu, nie mówiąc Swoim prorokom o tym co się ma stać. „Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom” (Amos 3:7). Bóg obiecuje że rozlegnie się głos trąby; On zaryczy jak lew, żeby obudzić ludzi zanim przyjdzie sąd. „- Pan ukaże się nad nimi, jego strzała wyleci jak błyskawica. Wszechmogący Pan zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa” (Zachariasza 9:14).

Bóg trąbi i jest to przenikający głos, ostrzeżenie, poprzez Jego stróżów i proroków. Paweł ostrzegał, „ Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni, w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni” (1 Kor. 15:51-52). „Na głos trąby ostatecznej” sugeruje, że wcześniej rozlegał się głos innych trąb. Ja wierzę, że to oznacza, że przed samą nadchodzącą zmianą „w oka mgnieniu”, Duch Święty będzie miał wszystkich swoich stróżów na ich pozycjach, będzie miał z nimi bliski osobisty kontakt i oni wszyscy wydadzą ostatnie wezwanie – ostatnie ostrzeżenie!

Nic dziwnego, że Paweł napisał te słowa do zboru w Tesalonice. Dlaczego miało to być dla nich tak oczywiste, że Boży dzień sądu nadejdzie nagle? Zbór w Tesalonikach miał dopiero około 6 miesięcy, kiedy otrzymali ten list. Paweł prawdopodobnie głosił o Noem i Locie i nagłym zniszczeniu Izraela i oni mieli te same przykłady Starego Testamentu jakie my mamy. Paweł mówił: „Jest to zupełnie oczywiste, że Boże sądy spadną nagle, jak złodziej w nocy! Ale żaden wierzący nie powinien być zaskoczony”. Ten dzień nie powinien zaskoczyć ludu Bożego niespodzianie. Powinniśmy wiedzieć jak Bóg działa, ponieważ mamy Jego zapis.
 

NADNATURALNE TRZĘSIENIE

by David Wilkerson | August 20, 2014

    PDF     TXT   Print  Print

Według Hebrajczyków, najważniejszym powodem dlaczego Jezus wyleje Swojego Ducha w tych ostatecznych dniach jest to, aby potrząsnąć domem Bożym. Wszystko, co jest nieświęte, nieczyste, albo z ciała, zostanie potrząśnięte, zmiecione.

Nasza misja otrzymuje rozrywające serce listy od wspaniałych świętych, którzy smucą się nad tym, co dzieje się w ich kościołach. Jest tam ustawiczne nawoływanie do „nowych rzeczy”, i codziennie są wprowadzane okropne rzeczy – cielesne manifestacje, głupie praktyki. Jedna osoba pisze, że każdy tydzień są organizowane koncerty rockowe w jego kościele, z aktorami, którzy wyglądają jak świeckie grupy pod inspiracją diabła. Inni znowu piszą o pustym, suchym, libedralnym kazaniu.

Mówię wam, że to wszystko się zmieni. Pan będzie przemawiał w potężny sposób i obnażał wszystko, co jest fałszywe. Jak dojdzie do tego trzęsienia i obnażania? Stanie się to poprzez człowieka – Jezusa! On obiecuje, że będzie mówił do wszystkich, którzy żyją w grzechu, nieposłuszeństwie i trzymają się rzeczy, które Jego Słowo potępia. I Jego głos będzie bardzo wyraźny.

Najpierw On będzie mówił łagodnie do każdego odstępcy, który zbłądził, mówiąc, „dlaczego nie słuchałeś Mojego wołania do powrotu? Dlaczego zamknąłeś uszy na Moje wołanie do pokuty i odnowienia? Przyjdź do Mnie teraz, zanim twoje życie zostanie potrząśnięte do fundamentu.”

Jezus będzie również przemawiał do bogobojnych mężczyzn i kobiet, którzy dążą do czystości i świętości. Nawet teraz On wzbudza ludzi, których serca otrzymały Jego potrząsające, przekonywujące słowo. Oni trwają w Panu – a On im da moc, aby mówili w Jego imieniu.

A więc jak Pan będzie mówił do ciebie? Czy przyjmujesz Jego potrząsające Słowo i pozwalasz mu działać w twoim sercu? Albo czy prowadzisz podwójne życie – nadal pogrążając się we wszeteczeństwie, cudzołóstwie, nienawiści, goryczy? Jeżeli mówisz: „Chrystus jest moim Panem”, a nadal masz ukryty grzech w twoim życiu, to na pewno usłyszysz, jak On powie, „Dlaczego nie wróciłeś do Mojej łaski? Dlaczego ciągle ją odrzucasz? Słyszałeś Moje wołanie miłości i zakosztowałeś Mojej miłości i pomimo tego nadal idziesz swoją drogą. Dlaczego?

A oto dobre wiadomości: To nadnaturalne trzęsienie – czyszczenie Domu Bożego, zarówno w narodzie i w kościele – przyniesie w rezultacie fundament niewzruszony. Ono wytworzy święty, oczyszczony kościół – chlubną resztkę świętych, którzy żyją w bojaźni Bożej i sprawiedliwości Chrystusa.
 

BÓG LICZY

by David Wilkerson | August 19, 2014

    PDF     TXT   Print  Print

Wielu chrześcijan stało się bezpłodnymi od siedzenia w martwym kościele i słuchania pastora, który nie ma Bożego namaszczenia. W tym procesie stali się oni duchowo zagłodzeni, bez duchowego autorytetu. Rodziny cierpią; dzieci odchodzą do świata; małżeństwa się rozpadają. Dzisiaj w kościele rodzi się wielu Ismaelów. Ismael reprezentuje „ciało” i wielu chrześcijan jest związanych przez ciało, twierdząc, że są dziedzicami sprawiedliwości.

Bóg będzie oczyszczał i uzdrawiał dzieci według Swojego serca i dodawał ich do kościoła. „Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś! Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża - mówi Pan” (Izajasza 54:1). Bóg nie mówi tylko o opróżnianiu domu z Ismaela i oddawaniu tłumów dla sprawiedliwych. Jest to dużo głębsze niż tłumy, ilość i sukces i On będzie liczył, a nie człowiek. „Czy mam go uniewinnić mimo fałszywej wagi i mimo worka z oszukańczymi odważnikami?” (Micheasza 6:11).

„ Pan zapisze w księdze ludów: Oni się tu urodzili” (Psalm 87:6). Popatrz na jakieś większe zgromadzenie chrześcijan i oni tam mogą głośno śpiewać uwielbienie z podniesionymi rękami. Ale na Bogu nie robią wrażenia wielkie tłumy. Zespoły rockowe przyciągają wielkie tłumy, ale tam nie ma uwielbienia dla Boga. On wie kto jest święty i zna tych, którzy płaczą z powodu grzechu.

To ostatnie przebudzenie przyjdzie gdyż Bóg ulituje się nad Swoim Imieniem. On uświęci Swoje Imię przed całym światem. Pozwólcie, że podzielę się z wami wielkim proroctwem z Księgi Ezechiela. „ Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście.
Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy, że Ja jestem Pan - mówi Wszechmocny Pan - gdy na ich oczach okażę się święty wśród was” (Ezechiela 36:21-23).

 

 

DOKOŃCZYCIEL NASZEJ WIARY

by Gary Wilkerson | August 18, 2014

    PDF     TXT   Print  Print

„Jezus, sprawca i dokończyciel naszej wiary” (Hebr. 12:2). Jest wiele rzeczy, co do których mam szczerą nadzieję, ale niektóre nie są inicjowane przez Boga. Na przykład, mam nadzieję z całego serca, że nasz kościół w Colorado Springs będzie oglądał to, jak tysiące ludzi przyjdą do Chrystusa w następnych dekadach. Bóg mi tego nie obiecał, ale ja nadal mam nadzieję i modlę się, aby On przyprowadzał zgubionych w Swoje kochające ramiona.

Wszyscy musimy być ostrożni, aby nie brać naszych nadziei za obietnice. Możemy być pewni tylko, że coś jest obietnicą, kiedy Bóg to potwierdzi poprzez Pismo, modlitwę i czasami innych chrześcijan.

Możemy słyszeć głos naszych własnych ambicji i pragnień i pomylić je z Bożym głosem. Możemy mieć nadzieję na jakieś rzeczy, włączając w to dobre rzeczy, ale pomimo tego, jak pisze Jakub, Bóg nie da nam tego, o co prosimy, gdyż zrodziło się to z naszych własnych wysiłków i ciała.

Natomiast Bóg doskonali naszą wiarę poprzez odrzucenie tych rzeczy. Mówiąc jako człowiek w średnim wieku, tak bardzo się cieszę, że Pan to robi. W wieku trzydziestu lat chciałem wiele rzeczy i cieszę się, że On mi ich nie dał. W Swojej łasce Bóg widział czego potrzebuję i nie pozwolił na rzeczy, których chciałem. Poprzez doskonalenie naszej wiary, pragnienia, które On inicjuje – te rzeczy zrodzone z Niego, a nie z nas – zaczynają wzrastać w naszych sercach.

„Wiara jest pewnością, że to czego się spodziewamy, rzeczywiście się stanie” (11:1). Kiedy Bóg oczyszcza naszą wiarę, buduje naszą ufność. Wzrastamy w poznawaniu i mówimy, „Ach tak, to jest Słowo od Pana, a tamto nie. On mi potwierdza Swoje obietnice – poprzez Pismo, modlitwę i świadectwa braci i sióstr. „Wiara zaczyna wyrównywać sprawy w nas i jak mówi Hebr.11:1, mamy ufność, że to czego się spodziewamy, naprawdę się stanie.”

Ten rodzaj wiary był doskonalony w tych, którzy są zapisani na liście Bohaterów Wiary (zobacz Hebr. 11). Według tego rozdziału, Bóg przyjął Abla nie z powodu jego godnej ofiary czci, ale z powodu jego wiary. Noe nie był polecany za to, że był kaznodzieją sprawiedliwości, ale z powodu wiary. Podobnie Mojżesz nie był chwalony za to, że był odważnym wybawcą, ale z powodu wiary.
 

NIEPŁODYN KOŚCIÓŁ ZRODZI WIELE DZIECI

by David Wilkerson | August 15, 2014

    PDF     TXT   Print  Print

“Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś! Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża - mówi Pan” (Izajasz 54:1).

Niektórzy twierdzą, że kościół dni ostatecznych nie jest bezpłodny. Pokazują wszystkie super kościoły, wiele służb i tłumy które uczęszczają na seminaria religijne, konferencje i koncerty, pochłaniają ksiązki religijne, kasety i taśmy video. Ale co Bóg nazywa duchowymi dziećmi, a co kościół tak nazywa, to dwie różne rzeczy. Kiedy kościół skupił się na wzroście liczebnym, na wpływach i sukcesach, Paweł woła, „Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was..” (Gal. 4:19). Paweł jakby mówi, „Nie mówcie mi ilu uczęszcza do waszego kościoła. Nie mówcie mi ilu pełni jakieś funkcje, ile sprzedają literatury, ile wysyłają Biblii – powiedzcie mi ilu jest podobnych do Chrystusa!”

Ja wierzę, że Bóg patrzy na ostatnie dwadzieścia czy trzydzieści lat, jako czas głodu Słowa; jako na lata, które zjadła szarańcza; lata szukania samych siebie; lata kiedy obcy byli wywyższani w domu Bożym; lata dumnych kaznodziejów, pogoni za pieniędzmi, budowania imperiów i płytkości. „Dopuścili się zdrady wobec Pana, napłodzili dzieci nieprawego łoża,” (Ozeasz 5:7). „A przecież to Ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy, a jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką!” (Jer. 2:21).

Bóg obiecuje, że niepłodny kościół czasów ostatecznych zrodzi wielkie zgromadzenie dzieci. „Poszerz zasięg… nie krępuj się,… wydłuż… wbij…Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo” (Izajasz 54:2-3). Bóg usunie hańbę i zniewagę kościoła czasów ostatecznych. „Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego” (Izajasz 54:4).
 

WIELU BĘDZIE ZBAWIONYCH

by David Wilkerson | August 14, 2014

    PDF     TXT   Print  Print

W dniach ostatecznych Bóg zawoła do grzesznych, którzy nigdy Go nie poznali, „Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił. Szukajcie Pana,… gdyż jest hojny w odpuszczaniu!” (Izajasz 55:4-7).

To było w czasach Nowego Testamentu, kiedy poganie przychodzili do Chrystusa. Poganie widzieli światłość i reagowali. Ale jeszcze raz, w ostatnim przebudzeniu miłosierdzia i dobroci, bezbożni to usłyszą. Wielu porzuci swoje grzeszne drogi i będzie wołać do Pana.

On oferuje pocieszenie, uzdrowienie i odnowienie wszystkim, którzy Go opuścili. „Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom” (Izajasz 57:18). Z jaką radością Izajasz musiał przekazywać to przesłanie: „Z powodu Mojego imienia, przebaczę tej brudnej oblubienicy i przywołam ją z powrotem.”

„Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę” (Izajasz 43:25). Pomyśl o milionach odstępczych chrześcijan po całym świecie. W kościele Times Square połowa nawracających się, to ci, którzy odeszli od Boga. Jakież to będzie przebudzenie, kiedy tłumy usłyszą Jego wołanie i powrócą. Narkomani, alkoholicy, prostytutki, homoseksualiści i odstępcy będą przywołani przez Niego.

Czy to wylanie miłosierdzia przymknie oko na grzech? Nigdy! Ci, którzy odeszli od Boga, to ci, którzy skosztowali Ducha Świętego. Kiedyś Go znali. Pan pośle Ducha Świętego, Jego posłańca, ze słowami miłości, wzywającymi ich, by wspomnieli Jego pełne miłości słowa i jak miłe były kiedyś ich relacje. On im przypomni, jak kiedyś ich chronił, kochał i błogosławił.

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym” (Zachariasz 12:10).

 

 

  Back to Top